AVG – ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

MMP-Forum Events | Tel: 033-455 60 66 | KvK-nummer: 31021004 | Mail: info@mmp-forum.nl | Bank:NL82 INGB 0002 2276 04 t.n.v. MMP-Forum Events.

Privacyverklaring van MMP-FORUM EVENTS

Dit is de privacyverklaring van MMP-FORUM EVENTS.

MMP-FORUM EVENTS is gevestigd aan de Groninger Kroongaarde 30, 3824 ZP Amersfoort.

Het Kamer van Koophandelnummer van MMP-FORUM EVENTS is: KvK-nummer: 31021004. MMP-FORUM EVENTS is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Deze verklaring heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van klanten van MMP-FORUM EVENTS (v/h Music Mill Productions), Galata Bridge Society, bezoekers van onze website, en alle overige relaties van MMP-FORUM EVENTS.

Wat is het algemene privacybeleid van MMP-FORUM EVENTS?

MMP-FORUM EVENTS respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website www.MMP-Forum Events.nl, van haar (potentiële) klanten en relaties.
MMP-FORUM EVENTS stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens voorop en gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.
MMP-FORUM EVENTS deelt uw gegevens met niemand anders dan MMP-FORUM EVENTS.
MMP-FORUM EVENTS is voortdurend op zoek naar manieren om haar dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij houdt MMP-FORUM EVENTS altijd rekening met uw privacy en houdt zich aan de eisen van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens en hoe komen we hieraan?
MMP-FORUM EVENTS verwerkt uw persoonsgegevens omdat u:
gebruik maakt of wil gaan maken van haar diensten;
u gegevens invult of achterlaat via gangbare kanalen, zoals e-mail, de website of per telefoon;
de website van MMP-FORUM EVENTS bezoekt;
een zakelijke relatie met MMP-FORUM EVENTS hebt;
We maken daarbij gebruik van de mailadressen, die bij bedrijven en organisaties vermeld staan op hun website.

De meeste gegevens die wij verzamelen, levert men zelf aan. Om welke gegevens dat gaat is afhankelijk van de specifieke dienstverlening.

In bepaalde gevallen kunnen wij gegevens uit onze database halen, zodat men niet steeds opnieuw gegevens hoeft aan te leveren.

Voor welke doelen verzamelen wij uw persoonsgegevens?
MMP-FORUM EVENTS verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Communicatie. Wij gebruiken contactgegevens van bedrijven of personen (hierna genoemd: contacten) om contact met diegenen op te kunnen nemen als dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de afwikkeling van een reservering of een annulering.

Verder om contacten te informeren over onze dienstverlening en om deze op de hoogte te stellen van acties en aanbiedingen.
Daarnaast gebruiken we telefoonnummers van contacten, als men daar toestemming voor heeft gegeven, om contacten persoonlijk te informeren over voor relevante aanbiedingen.
Of in geval van annulering van een reservering om contact met diegenen op te nemen

Acquisitie. Om MMP-FORUM EVENTS onder de aandacht te brengen bij potentiële klanten.
Uitvoeren van een boeking. Als u klant of leverancier bent van MMP-FORUM EVENTS dan verwerken wij uw gegevens voor de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van de reservering.

Wet- en regelgeving. We verwerken persoonsgegevens indien wij daartoe op grond van wet- en regelgeving toe verplicht zijn.

Gebruikerservaring website. Om te beoordelen of de website van MMP-FORUM EVENTS een optimale gebruikerservaring biedt.

Marketing. Wij gebruiken uw contact gegevens om u uit te nodigen voor deelname aan braderieën of evenementen.

Daarnaast gebruiken wij aankoopgegevens voor het maken van analyses. Ook gebruiken wij uw gegevens voor algemeen marktonderzoek.

Gepersonaliseerde aanbiedingen. We gebruiken uw boekingsgegevens om aanbiedingen te doen die zijn afgestemd op uw voorkeuren en interesses.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerkingen?
Wij verwerken uw gegevens omdat wij deze gegevens nodig hebben voor het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst met u, omdat wij een wettelijke verplichting hebben, u daartoe toestemming hebt verleend of omdat wij daar een gerechtvaardigd belang voor hebben.

Als u MMP-FORUM EVENTS toestemming hebt gegeven om voor bepaalde doelen uw persoonsgegevens te verwerken, dan kun u deze toestemming op ieder moment intrekken op dezelfde wijze als waarop u deze hebt verstrekt. Of natuurlijk door middel van een mailtje of telefoontje aan MMP-FORUM EVENTS

Om welke processen draait het en welke persoonsgegevens verzamelt MMP-FORUM EVENTS?
MMP-FORUM EVENTS verwerkt persoonsgegevens bij verschillende processen. Hieronder tref u een overzicht aan van de belangrijkste processen.
1. Vragen over door ons te organiseren activiteiten.
Bij MMP-FORUM EVENTS kunt u terecht voor al uw vragen, opmerkingen en klachten over onze activiteiten.

2. Brochures
We informeren u graag over onze arrangementen. Hiervoor gebruiken we uw contactgegevens die u aan ons hebt verstrekt bij een reservering.
Als u hebt aangegeven onze brochure per post te willen ontvangen, dan gebruiken we uw adres om de brochure aan u toe te sturen. Afmelden voor deze folder kan in een mailtje of via een telefoontje naar MMP-FORUM EVENTS.

Indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, gebruiken we uw e-mailadres om u de brochure digitaal te versturen.

Mocht u geen e-mails van MMP-FORUM EVENTS meer willen ontvangen dan kunt u zich via de eerstvolgende e-mail die u ontvangt afmelden.

3. Acquisitie
MMP-FORUM EVENTS kan contacten per post of e-mail rechtstreeks benaderen om klant bij haar te worden. MMP-FORUM EVENTS maakt hiervoor absoluut geen gebruik van bestanden die zij koopt van derde partijen.

Overigens kunnen contacten in een mail of telefoontje altijd bepaalde gegevens wijzigen, corrigeren of andere rechten uitoefenen.

Indien contacten klachten hebben over onze gegevensverwerking, dan verzoeken wij deze dit zo snel mogelijk bij ons melden. Uiteraard hopen we hier samen uit te komen.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wat als het privacybeleid van MMP-FORUM EVENTS wijzigt?
De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en onze diensten kunnen veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 juli 2019.

In het verleden heeft u aangegeven door ons geïnformeerd te willen worden m.b.t. door ons te organiseren aktiviteiten. Wat ons betreft informeren wij u ook in de toekomst.

Indien u dit soort berichten niet meer wenst te ontvangen vernemen wij dit graag van u. 

U ontvangt dan van ons een e-mail ter bevestiging.

Bevestiging: Wij hebben de door u aangegeven voorkeur succesvol ontvangen en uw adresgegevens uit ons databestand verwijderd. U zult in de toekomst van ons geen vorm van communicatie meer via Internet ontvangen.